• Alle wettelijke verplichtingen (taks, SABAM, billijke vergoeding, KB28.11.69) en vergunningen zullen door de organisator aangevraagd moeten worden.
 • Er moet parkeerplaats voorzien zijn voor een camionette.
 • Silverblue zal +/- 1.5 uur voor aanvang van het evenement aanwezig zijn om de installatie op te stellen. De organisator zal hiervoor een plaats voorzien die minimum 4 meter op 3 meter groot is, en voorzien is van een stopcontact dat voldoet aan de wettelijke normen. Bij aankomst moet de installatie onmiddellijk geplaatst kunnen worden zonder hinder van andere materialen zoals tafels, stoelen, …
 • Als er samen met Silverblue een optreden zal plaatsvinden van een live band, dan zal de organisatie ervoor zorgen dat de er 2 stroomkringen worden voorzien. 1 voor Silverblue en 1 (of meerdere) voor de live band.
 • Er moet drank voorzien zijn voor de deejay en zijn medewerkers.
 • Bij schade door derden zal de organisator deze schade vergoeden.
 • Klachten kunnen geen aanleiding geven tot uitstel van betaling.
 • Silverblue kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het niet uitvoeren van de verbintenis indien sprake van overmacht (brand, waterschade, diefstal, ziekte, ijsgang, …).
 • Bij een verplaatsing boven 50 km gerekend vanuit Beerse zal er een extra vergoeding aangerekend worden van 0.50 Euro/km.
 • Bij annulatie na het ondertekenen van het contract en dit buiten 2 maanden voor aanvang van het evenement wordt er een vergoeding aangerekend dat 30 % bedraagt van de totaalprijs.
 • Bij annulatie binnen 2 maanden voor aanvang van het evenement wordt er een vergoeding aangerekend dat 50 % bedraagt van de totaalprijs.
 • Bij annulatie binnen 14 dagen voor aanvang van het evenement wordt er een vergoeding aangerekend dat 80 % bedraagt van de totaalprijs.
 • Het overeengekomen bedrag dient na ontvangst van de factuur binnen 14 dagen voldaan te worden.Bij wanbetaling wordt er een schadevergoeding aangerekend van 100,00 Euro/week.
 • Indien er materiaal gehuurd moet worden, zal de prijs van deze kost aangerekend worden. Deze prijs wordt overeengekomen en vastgesteld bij de boeking.
 • De organisator gaat akkoord dat de door Silverblue genomen foto’s en video’s van het evenement mogen gebruikt worden als promotiemateriaal op de website www.discobarsilverblue.be en www.silverblue.eu als ook op diens sociale media kanalen.Indien dit niet zou mogen, dan moet dit uitdrukkelijk vermeld worden bij de boeking.
 • Bij evenementen waar er reclame wordt gemaakt via affiches, strooibiljetten e.d., zal de organisatie het logo van Silverblue op hun reclamemateriaal plaatsen. Het logo wordt verkregen via Silverblue