1                   Algemene afspraken

 • Er moet parkeerplaats voorzien zijn voor één bestelwagen.
 • Silverblue zal +/- 1.5 uur voor aanvang van het evenement aanwezig zijn om de installatie op te stellen. De organisator zal hiervoor een plaats voorzien die minimum 4 meter op 3 meter groot is, en voorzien is van een stopcontact dat voldoet aan de wettelijke normen. Bij aankomst moet de installatie onmiddellijk geplaatst kunnen worden zonder hinder van andere materialen zoals tafels, stoelen, …
 • Als er samen met Silverblue een optreden zal plaatsvinden van een live band, dan zal de organisatie ervoor zorgen dat de er 2 stroomkringen worden voorzien. 1 voor Silverblue en 1 (of meerdere) voor de live band.
 • Er moet drank voorzien zijn voor de deejay en zijn medewerkers.
 • De organisator gaat akkoord dat de door Silverblue genomen foto’s en video’s van het evenement mogen gebruikt worden als promotiemateriaal op de website www.discobarsilverblue.be en www.silverblue.eu en op de door Silverblue gebruikte sociale media.
  Indien dit niet zou mogen, moet dit uitdrukkelijk vermeld worden bij de boeking.
 • Bij evenementen die gepromoot worden naar een groter publiek door middel van affiches, flyers e.d., zal de organisator het logo van Silverblue op het reclamemateriaal plaatsen. Het logo wordt enkel en alleen verkregen door Silverblue.
  Afwijkingen op dit artikel zijn enkel mogelijk in samenspraak met Silverblue.

 

2                   Kosten en betalingen

 • Het overeengekomen bedrag dient cash of per overschrijving na de prestatie afgerekend te worden. De factuur wordt per e-mail toegestuurd. Al onze facturen zijn betaalbaar binnen de 7 dagen na datum van factuur. Bij elke laattijdige betaling is een intrest verschuldigd aan 1% per maand en een schadevergoeding van 10% van het factuurbedrag, met een minimum van 50 EUR. Partijen komen overeen dat, in geval van betwisting, de rechtbanken in het territoriaal toepassingsgebied van Beerse bevoegd zijn en het Belgisch recht van toepassing is.
 • Klachten of ontevredenheid over de prestaties kunnen geen aanleiding geven tot uitstel van betaling.
 • Indien Silverblue extra materiaal heeft gehuurd om in de verwachtingen van de organisator te voldoen, zal de prijs hiervan in zijn totaliteit verhaald worden op de organisator. Deze prijs wordt bij overeenkomst vastgelegd bij de boeking.
 • Bij verplaatsingen boven 30 km – gerekend vanuit Stadionlaan 24, 2340 Beerse – zal er een extra vergoeding aangerekend worden van 0,50 EUR/km excl. btw

 

3                   Annulatie

 • Bij annulatie na het ondertekenen van het contract en dit buiten 2 maanden voor aanvang van het evenement wordt er een bedrag aangerekend dat 25% bedraagt van het in totaal overeengekomen bedrag.
 • Bij annulatie binnen 2 maanden voor aanvang van het evenement wordt er een bedrag aangerekend dat 50% bedraagt van het in totaal overeengekomen bedrag.
 • Bij annulatie binnen 14 dagen voor aanvang van het evenement wordt er een bedrag aangerekend dat 80% bedraagt van het in totaal overeengekomen bedrag.
 • Als het evenement valt in een tijdsspanne waarin door de overheid beslist is dat er geen dansfeesten voor meer dan 150 personen mogen worden gegeven en om die reden het evenement wordt afgelast, wordt er een bedrag aangerekend dat 25% bedraagt van het in totaal overeengekomen bedrag. Als de organisator dan beslist om het evenement te verplaatsen naar een nieuwe datum dan zal de overeenkomst zonder meerkost op de nieuwe datum uitwerking hebben. Indien de organisator toch een datum kiest waarop Silverblue in de onmogelijkheid verkeert om de overeenkomst uit te voeren, een datum kiest die verder ligt dan 1 jaar na de initiële datum of de organisator toch opteert om de diensten te laten leveren door een andere firma dan Silverblue, zal er een bedrag worden aangerekend dat overeenstemt met 80% van het totaal overeengekomen bedrag.

 

4                   Aansprakelijkheid

 • De organisator is aansprakelijk voor de schade aangericht door derden of door toedoen van de organisator.
 • Bij diefstal van materiaal van Silverblue zal dit rechtstreeks gefactureerd worden naar de organisator
 • Silverblue kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het niet uitvoeren van de verbintenis indien sprake van overmacht (brand, waterschade, diefstal, ziekte, ijsgang, …).

 

5                   Privacyverklaring

 • Door het ondertekenen van deze overeenkomst geeft u de toestemming aan Silverblue om uw persoonsgegevens te bewaren en te gebruiken voor commerciele doeleinden volgens de GDPR wetgeving. Meer info hieromtrend vindt u op www.silverblue.eu/privacy-policy

 

6                   Diverse juridische bepalingen

 • De organisator is verplicht om in regel te zijn met alle wettelijke verplichtingen en vergunningen. Silverblue kan hier in geen geval (mede) voor aansprakelijk worden gesteld.
 • Voor geschillen met Silverblue zijn enkel de rechtbanken met rechtsmacht in het territoriaal toepassingsgebied van Beerse bevoegd en is het Belgisch recht van toepassing.