• Alle wettelijke verplichtingen (taks, SABAM, billijke vergoeding, KB28.11.69) en vergunningen zullen door de organisator aangevraagd moeten worden.
 • Er moet parkeerplaats voorzien zijn voor twee camionetten.
 • Silverblue zal de installatie plaatsen in samenspraak met de organisatie, dit ruim op tijd voor aanvang van het evenement. De organisatie zal hiervoor voldoende plaats voorzien. De te voorziene ruimte zal bepaald worden aan de hand van de grote van de nodige installatie. Ook zal de organisatie in samenspraak met Silverblue zorgen voor voldoende stroompunten rondom de installatie die voldoen aan de wettelijke normen. Bij aankomst moet de installatie onmiddellijk geplaatst kunnen worden zonder hinder van andere materialen zoals tafels, stoelen, …
 • Er moet drank voorzien zijn voor de techniekers en medewerkers van Silverblue
 • Bij evenementen die langer dan 7 uur duren zal de organisatie de techniekers en medewerkers van Silverblue voorzien van minstens 1 warme maaltijd.
 • Bij schade door derden zal de organisator deze schade vergoeden.
 • Klachten kunnen geen aanleiding geven tot uitstel van betaling.
 • Silverblue kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het niet uitvoeren van de verbintenis indien sprake van overmacht (brand, waterschade, diefstal, ziekte, ijsgang, …).
 • Bij een verplaatsing boven 30 km gerekend vanuit Beerse zal er een extra vergoeding aangerekend worden van 0.50 Euro/km.
 • Bij annulatie na het ondertekenen van het contract en buiten 2 maanden voor aanvang van het evenement wordt er een bedrag aangerekend dat 30 % bedraagt van het totaalbedrag.
 • Bij annulatie binnen 2 maanden voor aanvang van het evenement wordt er een bedrag aangerekend dat 50 % bedraagt van het totaalbedrag.
 • Bij annulatie binnen 14 kalenderdagen wordt er een bedrag aangerekend dat 80 % bedraagt van het totaalbedrag.
 • Het overeengekomen bedrag dient cash of per overschrijving na de gelegenheid afgerekend te worden. Het factuur wordt per mail toegestuurd. De betaling dient binnen de 14 kalenderdagen gedaan te worden. Bij wanbetaling wordt er een schadevergoeding aangerekend van 250,00 Euro per week bovenop het te betalen bedrag.
 • Indien er extra materiaal gehuurd moet worden, zal de prijs van deze kost aangerekend worden. Deze prijs wordt overeengekomen en vastgesteld bij de boeking.
 • De organisator gaat akkoord dat de door Silverblue genomen foto’s en video’s van het evenement mogen gebruikt worden als promotiemateriaal op de website www.discobarsilverblue.be, www.silverblue.eu en op de door Silverblue gebruikte sociale media.
 • Indien dit niet zou mogen, dan moet dit uitdrukkelijk vermeld worden bij de boeking.
 • Bij evenementen waar er reclame gemaakt wordt via affiches, strooibiljetten e.d., zal de organisatie het logo van Silverblue op hun reclamemateriaal plaatsen. Het logo wordt verkregen via Silverblue.